Patenty a licence


Mendelova univerzita v Brně v současnoti nabízí ke korečnímu využití patenty a užitné vzory. Přehled všech udělených patentových přihlášek a udělených patentů najdete v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví (do pole přihlašovatel, prosím, zadejte "Mendelova univerzita v Brně").

V případě zájmu určitě kontaktuje RTT MENDELU emailem rtt@mendelu.cz nebo na telefonu 545 135 103.


MENDELU aktuálně nabízí tyto patenty a licence:

Přihláška 2015-485

Patent 306936

Zařízení pro měření toků plynů, jeho použití a způsob měření

Přihláška 2014-392

Patent 306892

Zařízení pro napínání a detekci napnutí řetězu v řetězové převodovce ve zdvojené nápravě mobilního stroje

Přihláška 2014-196786

Patent 2926639

METHOD AND DEVICE FOR PRICKING OUT PLANTS

Přihláška 2015-802

Patent 306735

Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů, stromů a způsbob provádění tohoto měření

Přihláška 2011-116

Patent EP2681301

Použití směsi nasycených mastných kyselin pro inhibici alkoholové či malolaktické fermentace a redukci dávkování oxidu siřičitého při technologii vínaUse of saturated fatty acid mixture for inhibition of alcohol or low-alkali fermentation and reduction of dosing sulfur dioxide when producing wine

Přihláška 2015-603      

Patent 306249

Způsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny
  • Nabídka licence

Přihláška 2015-256

Patent 306104

Hydrodynamický vzorkovač suspendované hmoty vodních toků, způsob vzorkování a jeho použití
  • Nabídka licence

Přihláška 2015-302

Patent 306037

Způsob výroby dihydrátu siřičitanu měďnato-měďného

Přihláška 2014-922

Patent 306076

Plnoprůtočný pant pro průtočné spojení dvou součástí 

Přihláška 2014-265

Patent 305771

Vícenožový kráječ na výrobu podélně krájené okrasné dýhy z řeziva 

Přihláška 2015-109

Patent 305845

Kombinovaný stroj na štípání a hoblování dřevěného obrobku 

Přihláška 2015-108
Patent 305843

Způsob měření prodyšnosti porézních materiálů a zařízení pro toto měření

Přihláška 2014-201

Patent 305595

Zařízení pro ovládání otáčení kabiny nebo otočného mechanismu 

Přihláška 2013-706

Patent 30489

ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI A STABILIZACI HLADINY VODY V MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH A RYBNÍCÍCH
  • Nabídka licence

Přihláška 2013-673

Patent 304642

AUTOMATICKÉ OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ GEOTECHNICKÉHO STROJE PRO MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI ZEMINY A METODA PRÁCE S TÍMTO ZAŘÍZENÍM
  • Nabídka licence

Přihláška 2013-412 

Patent 304610

ZPŮSOB DETEKCE VIROVÝCH HEMAGLUTININŮ POMOCÍ ANORGANICKÝCH NANOČÁSTIC UKOTVENÝCH NA CHROMATOGRAFICKÉM PAPÍRU

Přihláška  2013-246

Patent 304963

UNIVERZÁLNÍ METODA PRO STANOVENÍ HYDROLYTICKÉ AKTIVITY ß-GLUKOSIDAS

Přihláška 2012-885 

Patent 304529

POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE S PŘÍDAVKEM ALKOHOLU JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY DESTILOVANÉHO LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH

Přihláška 2012-708

Patent 304419

SOUPRAVA PRO VYMEZOVÁNÍ PĚSTEBNÍCH PARCELEK

Přihláška 2011-344

Patent 303641

ZAŘÍZENÍ PRO TERÉNNÍ MĚŘENÍ MECHANICKÉHO ODPORU DŘEVA PROTI VNIKÁNÍ NÁSTROJE NEBO PŘI VYTAHOVÁNÍ VRUTU

Přihláška 2011-116

Patent 303556

POUŽITÍ SMĚSI NASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN PRO INHIBICI ALKOHOLOVÉ ČI MALOLAKTICKÉ FERMENTACE A REDUKCI DÁVKOVÁNÍ OXIDU SIŘIČITÉHO PŘI TECHNOLOGII VÍNA

Přihláška 2010-539

Patent 303198

MIKROSILÁŽNÍ NÁDOBA A ZPŮSOB JEJÍHO PLNĚNÍ

Přihláška 2009-296

Patent 302890

MOTOROVÁ RUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

Důležité odkazy