AKTUALITY

 

RTT nabízí řešitelům projektů vypracování patentové rešerše (podmínka podání např. projektových žádostí TAČR). Podmínkou je vyplnění přiloženého...

Inovativní moření dřeva pomocí nanočástic kovů si vysloužilo 2. místo v soutěži! GRATULUJEME

 

24. 2. 2021

Dne 19.2.2021 proběhlo jednání Rady komercializace, která rozhodla o podpoře dalších 5 projektů v rámci interního grantového schématu  MENDELU Proof of Concept 2.  

Rada v rámci druhé výzvy vybírala z celkem 12 dílčích projektů, které byly doplněny o průzkum literatury, patentovou rešerši a následně hodnoceny externím hodnotitelem. Rada rozhodla o podpoře celkem 5 dílčích projektů. 


5. 2. 2021

Tři studentské návrhy vyhrály v prvním ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský plán StartUp MENDELU. Každý z nich od univerzity získá 80.000 korun. Soutěž, jejímž cílem je podpořit nápady studentů a jejich uvedení do praxe, se z důvodu aktuálních koronavirových opatření konala online. Porota vybrala jako nejzajímavější ručně vyráběné dřevěné batohy Woodbag, dále uspěl program funkční evidence stáda, který pomáhá chovatelům zlepšovat přehled...


22. 1. 2021

NAHLÉDNĚTE DO SVĚTA PODNIKÁNÍ A INOVACÍ!


19. 1. 2021

Na MENDELU v roce 2020 bylo také uzavřeno celkem 88 zakázek smluvního výzkumu (Graf č. 1), kdy AF uzavřela 63 smluv, LDF 11 smluv, ZF 9 smluv, PEF 2 smlouvy a FRRMS smlouvy 3. Zakázky smluvního výzkumu byly sjednány v celkovém objemu 15.463 tis. Kč (Graf č. 2).


19. 1. 2021

 

I během těžkého období roku 2020 se podařilo podat za MENDELU 8 patentových přihlášek a bylo uděleno 6 patentů na vynálezy (Graf č. 1). Ve srovnání s předcházejícími lety je patrný mírně zvyšující se trend podávání patentových přihlášek a v porovnání s rokem předcházejícím se jedná dokonce o 50% nárůst v podání patentových přihlášek. Dále v roce 2020 bylo podáno 21 přihlášek užitných vzorů, 4 přihlášky průmyslových vzorů a zároveň...


20. 11. 2020

Začalo to novým volitelným celouniverzitním předmětem v LS 2020 nazvaným STARUP MENDELU, který byl realizovaný ve spolupráci s JIC. Záměrem bylo studenty navést na myšlenku, jak začít podnikat již na univerzitě. Jednalo se o 6 workshopů pod vedením zkušených lektorů z praxe, práci v týmu na vlastním nápadu, nebo nápadu někoho jiného a vytvoření podnikatelského záměru.


30. 9. 2020

Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich reálné komerční využitím, to vše realizováno prostřednictvím Dílčích projektů.


Příspěvky - starší

Důležité odkazy