Zakládání, provoz a rozvoj spin-off


Na základě univerzitního nebo partnerského výzkumu v některých případech vznikají výstupy vhodné k tržnímu uplatnění prostřednictvím vytvoření podnikatelského záměru, založení a provozování firmy s majetkovou účastí univerzity (tzv. spin-off firma).

Mendelova univerzita v Brně hledá mezi komerčními partnery zájemce o zapojení do struktur a aktivit těchto firem. Může se jednat o kapitálový vstup se získáním majetkového podílu, zapojení spin-off firmy do strategických aktivit komerčního partnera, propojení produktového portfolia atd. Způsob zapojení komerčních či výzkumných partnerů MENDELU do spin-off firem může vyplývat také ze smlouvy o partnerském výzkumu.


Výhody pro komerční partnery:

  • Zhodnocení volných finančních prostředků v inovačním podnikatelském záměru
  • Využití vědeckých výsledků a know-how univerzity ve spoluvlastněném podnikatelském záměru
  • Smluvní právo využívat chráněné průmyslové vlastnictví univerzity (např. patent) v určeném rozsahu
  • Možná exkluzivita na využití výzkumného výsledku - vázaná na činnost spin-off firmy
  • Vysoký inovační řád, ziskovost a konkurenceschopnost produktů vázaných na spin-off firmu
  • Technologické zázemí a potenciál v univerzitním vývoji navazujícím na produkty spin-off firmy
  • Využití zkušeného vědeckého a projektového týmu zainteresovaného do spin-off firmy

 

Důležité odkazy