Služby spojené s využitím laboratoří a přístrojového vybavení


Mendelova univerzita v Brně disponuje řadou speciálních přístrojů, kapacitami laboratoří a odborné obsluhy i výzkumníků. Nabízíme možnost jejich využití k práci na úkolech zadávaných firmami. Tyto služby mohou představovat i zátěžové zkoušky ve zkušebnách či certifikované testování.


Výhody pro komerční partnery:

  • Využití nákladných nebo jinak nedostupných speciálních přístrojů bez nutnosti jejich pořízení
  • Využití kapacit odborné obsluhy přístrojů
  • Získání kvalifikovaných analýz výsledků z úkolů provedených na přístrojích
  • Rychlejší nalezení a odstranění slabých míst v produktu nebo výrobním procesu
  • Získání návrhů řešení a postupů k eliminaci slabých míst
  • Ověření a výběr nejvhodnějšího technického řešení nebo výrobního postupu pro firmu
  • Snížení podnikatelských rizik spojených s kvalitou produktu

 

Důležité odkazy