Partnerský výzkum a vývoj


Mendelova univerzita v Brně je připravena pracovat na složitých a komplexních výzkumných úkolech, ve spolupráci s inovačními firmami nebo jinými univerzitami a výzkumnými organizacemi.


Výhody pro komerční a výzkumné partnery:

  • Synergické propojení zdrojů, zkušeností a výzkumných kompetencí různých partnerů
  • Snadnější dosažitelnost veřejných zdrojů financování výzkumných projektů (TAČR apod.)
  • Vyšší míra komplexnosti výzkumu
  • Vyšší inovační řád a větší konkurenceschopnost výsledných produktů
  • Důkladnější prověření technologie před jejím dokončením a komerčním využitím
  • Různé formy komercializace společných výsledků

 

Důležité odkazy