Zakázkový (kontrahovaný) výzkum a vývoj


Mendelova univerzita v Brně zahrnuje 57 různých specializovaných ústavů (kateder). Na většině těchto pracovišť jsou soustředěny vědecké týmy schopné pracovat na výzkumných úkolech zadaných firmami či dalšími organizacemi.


Výhody pro komerční partnery:

  • Doplnění firemních výzkumných a vývojových kapacit
  • Využití zkušeností a kompetencí vědců a odborníků bez nutnosti jejich zaměstnání
  • Urychlení výzkumu a vývoje nových produktů či výrobních postupů
  • Dosažení vyšší kvality technologií použitých v nových produktech
  • Spolehlivější a rychlejší nalezení cest k efektivnější výrobě
  • Snížení podnikatelských rizik spojených s kvalitou produktu

 

Důležité odkazy