Prodej licencí na výsledky vlastního výzkumu


Vědci na MENDELU pracují na různých výzkumných tématech, z nichž značná část je aplikačně orientovaná. Předpokládá se zde tedy praktické / tržní využití výzkumných výsledků. 

Vybrané výsledky výzkumu nabízíme k licencování firmám a dalším organizacím, které tyto technologie zakomponují do svých produktů či výrobních procesů a zužitkují je u svých zákazníků.


Výhody pro komerční partnery:

  • Přístup k unikátním výzkumným výsledkům
  • Know-how a dokumentace spojená s výzkumným výsledkem
  • Smluvní právo využívat chráněné průmyslové vlastnictví univerzity (např. patent) v určeném rozsahu
  • Možnost získání exkluzivity na využití výzkumného výsledku - v určené lokalitě a čase

 

Důležité odkazy