Vybavenost a možnosti fakult

Příklady technického vybavení a možných oblastí spolupráce s jednotlivými fakultami.


Agronomická fakulta

 • Chemicko analytická laboratoř
 • Laboratoř rostlinných biotechnologií
 • Odborná pracoviště výživy zvířat i rostlin a ochrany rostlin
 • Laboratoře technologie potravin (např. mlékařství, pivovarnictví)
 • Laboratoře technologie zpracování a balení potravin
 • Pracoviště výzkumu produkce bioplynu ze zvolených substrátů
 • Zkušební stanoviště pro testování traktorů, motorových vozidel a jejich motorů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Hodnocení stavu lesa a lesního prostředí, scénáře vývoje a modelování růstových procesů pomocí aplikace nejnovějších přístrojů a GIS aplikací
 • Aplikace molekulární biologie v lesnictví a uplatnění biotechnologií
 • Vývoj a testování vlivu působení lesní techniky na půdu a lesní prostředí
 • Posouzení provozní bezpečnosti stromů a poradenská činnost
 • Biometrická laboratoř
 • Nové technologie a rozvoj materiálového inženýrství - vývoj materiálů na bázi dřeva
 • Konstruování dřevěných staveb a jejich prvků
 • Zdravotní rizika, ergonomie a ekologie interiérů
 • Kompletní služby zkušebna nábytku
 • Zkušebna stavebně truhlářských výrobků (detašované pracoviště ve Zlíně)

Zahradnická fakulta

 • Expertízy a poradenství v oblasti technologie ovocnářství, staré a krajové odrůdy
 • Testování nových typů zemědělských strojů (vinohradnictví, okrasné zahradnictví)
 • Údržba a zakládání zeleně - technologie a ekonomika
 • Kompostování (biolog.rozložitelné odpady) - studie, technologie, ekonomika
 • Získávání a využití bioenergetických odpadů
 • Návrhy a hodnocení závlahových systémů
 • Analýzy nutričních parametrů zeleniny: vitamín C, dusičnany, karotenoidy, sacharidy, polyfenoly, sušina, vláknina, antioxidační kapacita, minerální látky (Ca, Mg, K, Na, apod.)
 • Poradenství v oblastech: produkce zeleniny, produkce květin a speciálních, rostlin, hydroponie a skleníková produkce, ekologická a integrovaná produkce v zahradnictví
 • Kultivace in vitro
 • Poradenství - testování zdravotního stavu rostlin, pěstování in vitro
 • Testování pěstitelských technologií na kontejnerově (dnes pouze 2 takto specializovaná pracoviště v ČR)
 • Poradenství s vývojem a testováním skladovatelských technologií, zpracováním ovoce a zeleniny, včetně balení a konzervárenské stabilizace
 • Přístrojové metody pro hodnocení biomechanických vlastností stromů
 • Expertízy a poradenství v oblasti dendrologie, technologie zakládání a péče o vegetační prvky
 • Územně analytické podklady a územně technické podklady (v dikci stavebního zákona) získané prostřednictvím GIT aplikací

Pro více informací kontaktujte RTT MENDELU (ZDE).


 

Důležité odkazy