Financování Referátu transferu technologií MENDELU


Název projektu: Centrum transferu technologií MENDELU

Reg. číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0220

OP VaVpI, 3 prioritní osa, výzva 3.3

Celková výše dotace: 24.116.450 Kč (85% ERDF, 15% SR)

Doba realizace: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

Doba udržitelnosti: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2020


 

 

 

 

Důležité odkazy