Smluvní výzkum


Cílem semináře je seznámit současné i budoucí řešitele zakázek smluvního výzkumu se základními pojmy, způsobem vykazování a evidence na MENDELU a současnou rolí RTT MENDELU v této oblasti.


Referát transferu technologií MENDELU, celoškolské pracoviště, které je v současné době odpovědné za shromažďování relevantních informací k vykazování smluvního výzkumu, připravilo seminář k dané problematice. Součástí semináře bude vysvětlení základních pojmů, procesu evidence zakázek smluvního výzkumu, vzájemných souvislostí a vazeb mezi pracovišti a dále například poskytnutí vzorové smlouvy o dílo cíleně připraveného pro realizaci zakázek smluvního výzkumu, včetně metodického listu k vyplnění.

Stručný obsah semináře:

  1. Definice smluvního výzkumu
  2. Evidence smluvního výzkumu (vazba mezi jednotlivými pracovišti MENDELU)
  3. Vzor smlouvy o dílo a metodický list
  4. Podmínky pro vykazování smluvního výzkumu

Zpět na výběr témat    Zpět na výběr témat workshopů.


 

Důležité odkazy