Školní dílo - Student


RTT MENDELU na základě právního stanoviska k problematice školních děl připravilo postup pro studenty a vedoucí kvalifikačních prací, kterým je zajištěn souhlas univerzity s uzavřením licenční smlouvy mezi studentem, jako autorem díla, a firmou, která chce toto školní dílo využívat.

Dále je k dispozici právní vymezení problematiky a vzorová licenční smlouva včetně metodického listu k jejímu vyplnění. 


Ke stažení:

Právní vymezení problematiky školních děl:

Příloha A - výstup ze zákona, interní předpis

Příloha C - počítačové programy

Student si vždy domluví sám přímo s firmou, jak bude svůj výstup BP nebo DP realizovat.

Důležité je, jaký má případný pracovní poměr s firmou - pokud má pracovní poměr HPP/DPP nebo DP4, kde je specifikováno pracovní zažaření např. jako programátor, nebo přímo specifikován výsledek BP/DP je automatickým vlastníkem firma.

 

BP - bakalářská prácem

DP - diplomová práce

 

RTT MENDELU, pak stačí pouze informovat o firmě pro kterou bude výstup z BP nebo DP.

(adresa, sídlo, kontakt, zaměření BP nebo DP, případně zda se student domluvil na Licenční smlouvě a jejím znění)

 

V případě jakýchkoliv dotazů či vysvětlení jednotlivých vyplňovaných informací kontaktujte RTT MENDELU.

 

V případě, že firma/student vyžadují Licenční smlouvu:

Žlutě podbarvené - vybrat vhodnou variantu!!!

Vzorová licenční smlouva (student x firma)

Metodický list k vyplnění vzorové licenční smlouvy


 

Důležité odkazy