Nabídka série vzdělávacích a poradenských workshopů


RTT MENDELU nabízí  vzdělávací a poradenské workshopy z oblasti ochrany duševního vlastnictví univerzity, problematiky průmyslových práv a zpřístupnění duševního vlastnictví zájemcům o jejich aplikaci.

Nabízíme 14 témat, které lze pro skupinu 5 - 15 osob objednat po domluvě na našem RTT.


PŘEHLED TÉMAT 

 • podrobný přehled témat doplněný o průběh jednotlivých workshopů.
 1. Stávající postup ochrany vynálezů na MENDELU
 2. Co a jak chránit průmyslovými právy
 3. Patent – k čemu se hodí a k čemu nikoli
 4. Jak napsat patentovou přihlášku
 5. Patent a/nebo užitný vzor?
 6. Patenty a užitné vzory v zahraničí
 7. Jak si poradit s připomínkami v patentovém řízení
 8. Průmyslový vzor
 9. Plánování aplikovaných výsledků v projektech
 10. Vykazování aplikovaných výsledků v projektech/RIV
 11. Rešerše v průmyslově právních zdrojích
 12. Spoluvlastnictví VaV výsledků a průmyslových práv
 13. Smlouva o využívání výsledků
 14. Něco málo k licencování
 15. Studentské / školní dílo
 16. Něco málo k zakládání firem
 17. Smluvní výzkum

Způsob registrace

Objednávku workshopu provádí vedoucí ústavu nebo jím pověřená osoba pro skupinu min. 3 zaměstnanců současně, prostřednictvím e-mailu na adresu rtt@mendelu.cz

V objednávkovém e-mailu musí být uvedeno následující:

 • termín, tj. den a blok workshopu (po dohodě na RTT pracovišti)
 • zvolené téma (číslo a název tématu)
 • jména účastníků,
 • místo konání (pro všechny termíny je primárně rezervována zasedací místnost OPTČ (Odbor pro podporu tvůrčí činnosti) na Rektorátě MENDELU, lze však realizovat i v zasedací místnosti ústavu, pokud bude v objednávce uvedeno. V takovém případě se očekává účast min. 5 zaměsntanců).

Po obdržení objednávky bude objednateli zaslán potvrzující e-mail.


Nabízené termíny (harmonogram)

Pro informaci o termínech a informacích k nim kontaktujte naše RTT pracoviště.


 

Důležité odkazy