Pokyny pro řešitele smluvního výzkumu za rok 2017


Při zvažování zda se jedná o VHČ(Vedlejší hospodářská činnost)  nebo smluvní výzkum se vychází z definice smluvního výzkumu. Nejdůležitějším rozlišením je „vysoká přidaná hodnota“ u smluvního výzkumu.

Pro sběr dat za rok 2018 není u MŠMT zatím žádná instrukce.

Souhrnná výzkumná zpráva - zpracují všichni, kdo mají Smluvní výzkum (žádná částka není limitní!

Termín odevzdání Souhrnné zprávy výzkumné je do 15. 3. 2019 - originál do schránky 956 CTT MENDELU a elektronicky (emailová adresa bude upřesněna)

Pro vykázání výsledků smluvního výzkumu do RIV je nutné provést několik úkonů, a to:

  1. Administrace Smlouvy s partnerem, dále kooperace s Ekonomickým oddělením MENDELU.
  2. Vytvořit Hlášenku o vědě a výzkumu a vytvořit Souhrnnou výzkumnou zprávu. (formulář níže)
  3. Souhrnnou výzkumnou zprávu odevzdat v tištěné i elektronické podobě s podpisem řešitele - viz důležité*

*Důležité: Souhrnná výzkumná zpráva musí být v originále, podepsaná a s datem podpisu - max. 31. 12.  daného roku

Formulář pro zpracování souhrnné výzkumné zprávy ke stažení najdete na intranetu MENDELU - ZDE (Souhrnná zpráva výzkumná)

Vzor Smlouvy ZDE

Zadávání publikační činnosti a výsledků vědy a výzkumu v systému OBD: http://uvis.mendelu.cz/icuk-zadavani-vysledku-vav-do-obd

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na CTT MENDELU

Důležité odkazy