Výzva k účasti na projektu TAČR GAMA II Proof of Concept

(22. 1. 2020 - 29. 2. 2020 do 10:00 hod)

 

Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich reálné komerční využitím, to vše realizováno prostřednictvím Dílčích projektů.

 

Klíčové informace k vyhlášené interní soutěži o dílčí projekty TAČR Gama II:

 

Výzva k předkládání dílčích projektů v rámci projektu TAČR Gama II je dvoukolová:

 

1)    První kolo je otevřené do 29.2.2020 10:00 hod a vyžaduje vyplnění Dotazníku TACŘ Gama II – Jedná se o základní návrh projektu, který se po úspěšném projití prvním kolem bude navrhovatel podrobněji rozpracovávat.

2)    Druhé kolo probíhající od 2.3.2020 bude spočívat v konzultaci s jednotlivými týmy a předložení koncepce spolupráce s komerčním subjektem v návaznosti na podanou přihlášku a dopracování projektového návrhu do plného rozsahu.

 

Základní podmínky pro dílčí projekty:

  • Doba trvání podpořených Dílčích projektů: 6–24 měsíců (doporučená 12-18 měsíců)
  • maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 1.000.000, - Kč na celou dobu řešení
  • konkrétní aplikované výstupy / výsledky Dílčích projektů budou předkládány v rámci Průběžných zpráv a zároveň řešeny v Závěrečné zprávě (jimi jsou např. Patent, Funkční vzorek, Užitný vzor, Přihláška vynálezu aj.)
  • očekávaný start realizace projektu první výzvy je 1. června 2020

 

Formální podoba odeslání Dotazníku 1. kola soutěže:

Dotazník prosím zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) řádně vyplněn a se všemi příslušnými podpisy (scan) na email: marcela.pfeiferova@mendelu.cz nejpozději do 29.2.2020 10:00 hod.

 

Plné vyhlášení, podrobnosti k vyhlášené soutěži a formuláře jsou k dispozici zde: http://ott.mendelu.cz/gama

 

Kontakty na osoby, které vám pomohou s přípravou 1. i 2. kola projektových návrhů:

 

Jan Přenosil           email:prenosil@mendelu.cz, mobil 777 901 075

Marcela Pfeiferová email:marcela.pfeiferova@mendelu.cz, mobil 732 100 344

 

Další výzva v rámci TAČR Gama II je plánovaná na říjen 2020.

Důležité odkazy