I. Výzva k účasti na projektu TAČR GAMA II

(termín odevzdání: 22. 2. 2020 - 29. 2. 2020 do 10:00 hod)

Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich reálné komerční využitím, to vše realizováno prostřednictvím Dílčích projektů.

 

 Výzva k předkládání dílčích projektů v rámci projektu TAČR Gama II je dvoukolová:

1)    První kolo je otevřené do 29.2.2020 10:00 hod a vyžaduje vyplnění Dotazníku TACŘ Gama II ZDE – Jedná se o návrh projektu, který budeme dále dopracovávat a měnit.

2)    Druhé kolo probíhající od 2.3.2020 bude spočívat v konzultaci s jednotlivými týmy a předložení koncepce spolupráce s komerčním subjektem v návaznosti na podanou přihlášku (ve spolupráci s RTT).

 

 Základní podmínky pro dílčí projekty:

  • Doba trvání podpořených Dílčích projektů 6–24 měsíců (doporučená 12-18 měsíců)
  • maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 1.000.000,- Kč
  • konkrétní výstupy / výsledky Dílčích projektů budou předkládány v rámci Průběžných zpráv a zároveň řešeny v Závěrečné zprávě (jimi jsou např. Patent, Funkční vzorek, Užitný vzor, Přihláška vynálezu aj.)
  • očekávaný start realizace projektu I. Výzvy je červen 2020

 Další Výzva v rámci TAČR Gama II je plánovaná na říjen 2020.

 

Dotazník prosím zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) řádně vyplněn a se všemi příslušnými podpisy na email: marcela.pfeiferova@mendelu.cz nejpozději do 29.2.2020 10:00 hod.

 

 Kontakt:

 Jan Přenosil             email:prenosil@mendelu.cz, mobil 777 901 075

 Marcela Pfeiferová   email:marcela.pfeiferova@mendelu.cz, mobil 732 100 344

 

Informace o projektu TAČR Gama II:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html

(TAČR GAMA TP01010018)

Všeobecné podmínky TAČR GAMA ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy