Přehled podaných a udělených patentů a užitných vzorů v roce 2020

19. 1. 2021 -

 

I během těžkého období roku 2020 se podařilo podat za MENDELU 8 patentových přihlášek a bylo uděleno 6 patentů na vynálezy (Graf č. 1). Ve srovnání s předcházejícími lety je patrný mírně zvyšující se trend podávání patentových přihlášek a v porovnání s rokem předcházejícím se jedná dokonce o 50% nárůst v podání patentových přihlášek. Dále v roce 2020 bylo podáno 21 přihlášek užitných vzorů, 4 přihlášky průmyslových vzorů a zároveň bylo zapsáno 30 platných užitných vzorů (Graf č. 2).

 

Důležité odkazy