Podpořené projekty z I. Výzvy k účasti na projektu TAČR GAMA II

25. 6. 2020 -

V I. Výzvě projektu TAČR Gama 2 je podpořeno pět Dílčích projektů v celkové hodnotě 4.408.000,- Kč. 

V rámci druhého kola výběru bylo zhodnoceno 10 konkrétních technologií z předložených Dílčích projektů a porovnán byl především jejich komercializační potenciál na základě 4 základních faktorů: technologie, trh, team a business. Hodnotit Trh pro technologie je časově náročné a pro účel tohoto hodnocení byl Trh odhadován zejména ve smyslu, jestli technologie řeší reálný problém a přináší hodnotu společnosti. Výsledné hodnocení pak bylo diskutováno dne 19. 6. 2020 na zasedání Rady pro komercializaci, kde bylo následně podpořeno těchto 5 Dílčích projektů:

 

  • Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD (hlavní řešitel: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.)
  • Příprava paramagnetických částic pro separaci nukleových kyselin (hlavní řešitel: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.)
  • PlantFriend – Nezávislá měřící stanice energie rostlin (hlavní řešitel: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
  • Zhodnocení recyklátu ve výrobě aglomerovaných materiálů (hlavní řešitel: doc. Dr. Ing. Pavel Král)
  • Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě (hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.)

 

Všem řešitelům podpořených Dílčích projektů z I. Výzvy projektu TAČR Gama 2 a jejich týmům blahopřejeme.

 

Důležité odkazy