Vstupy I. Výzvy k účasti na projektu TAČR GAMA II

9. 3. 2020 -

Kolik přihlašovatelů a v jakém objemu je po uzavření I. Výzvy TAČR Gama II evidováno?
  • V rámci prvního kola TAČR Gama II se přihlásilo 10 potenciálních řešitelů v celkovém objemu 8.455.800,- Kč. 
  • Alokace v rámci roku 2020 je 4.000.000,- Kč.
  • Proces výběru projektu pokračuje druhým kolem, kde bude RTT ve spolupráci s žadateli připravovat kompletní žádost pro výběr Radou komercializace programu Gama II.  Výběr projektu je plánován v průběhu května 2020.

 

Důležité odkazy