ZALOŽENÍ Spin-Off

28. 2. 2020 -

Vše, co by Vás mohlo zajímat o zakládání Spin-Offů, nejčastější otázky i rozbor právní problematiky. 

Spin-off je právnická osoba založená za účelem komercializace výsledků vědecké práce vytvořených výzkumnou organizací (vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí nebo jinou organizací orientovanou na výzkum a vývoj). Česká republika podporuje zakládání Spin-Off společností výzkumnými organizacemi a jejich zaměstnanci, přičemž nejčastějšími důvody pro založení Spin-off jsou:

 

  •  dynamický rozvoj projektu v malém subjektu a zvýšení šance, že výsledek bude sloužit ke zlepšení života,
  • vetší flexibilita rozhodování soukromého subjektu (vetší schopnost reagovat na nabídky a poptávky podnikatelského sektoru),
  • vyvedení rizik podnikání mimo výzkumnou organizaci, (například rizika ztrátovosti podnikání, produktová rizika, odpovědnost za škodu a podobně).
  • plnění třetí role vysokých škol, podpora inovativního podnikání v ČR,
  • potvrzení spolecenského přínosu činností výzkumných organizací,
  • sdružení financování (spin-off muže sloužit jako nástroj získání financí pro komercializaci – kapitálové a mimokapitálové vklady, upisování akcií apod.),
  • zajištení dodatečního zdroje financování výzkumné organizace (zisk dosažený spin-off společností muže sloužit k podpoře výzkumu či vzdělávání v mateřské organizaci),
  • personální politika výzkumné organizace: založení či podpora spin-off společností výzkumnou organizací muže být legitimním nástrojem, jak udržet klíčového výzkumného pracovníka,
  • marketingové důvody, zvýšení prestiže výzkumné organizace apod.

 

Více o zakládání Spin-Off se dočtete ZDE

Právní rozbor problematiky zakládání Spin-off ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám samozřejmě také plně k dispozici RTT MENDELU.

Důležité odkazy