I. Výzva k účasti na projektu TAČR GAMA II

28. 1. 2020 -

 
Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich reálné komerční využitím, to vše realizováno prostřednictvím Dílčích projektů.

 

 

 

Termín odevzdání: 19.10. 2021 - 4. 12. 2021 do 10:00 hod

 

Plné vyhlášení, podrobnosti k vyhlášené soutěži a formuláře jsou k dispozici zde: http://ott.mendelu.cz/gama

Důležité odkazy