Předání ocenění původcům udělených patentů na MENDELU

6. 6. 2019 -

4.6.2019 rektorka univerzity předala ocenění původcům patentům uděleným v roce 2018. Původcům blahopřeji a těším se na další spolupráci. Jan Přenosil

Seznam ocěněných původců:
 
1. Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů a způsob jejich výroby

 

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.

Ing. Ivo Soural, Ph.D.

Ing. Eva Tománková

 

2. Způsob výroby termomacerovaného hroznového moštu s přídavkem kyseliny L-askorbové 

 

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.

doc. RNDr. Ing. Marie Kyseláková, CSc.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.

Ing. Eva Tománková

Ing. Petr Šňurkovič, Ph.D., DiS.

 

3. Zařízení pro měření toků plynů, jeho použití a způsob měření 

 

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

 

4. Způsob výroby lignanů pro potravinářské účely extrakcí ze suků jehličnanů

 

Ing. Pavel Híc, Ph.D.

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Ing. Jana Kulichová

 

5. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření

 

prof. Ing. Radomíra Ulricha, CSc.

prof. Ing. Jana Čermáka, CSc.

 

6. Composition of saturated fatty acids and its use for inhibition of alcoholic or malolactic fermentation and dose reduction of sulphur dioxide in wine making technology

 

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

Ing. Michal Kumšta

Ing. Petra Mateiciucová, Ph.D., DiS.

 

7. Zařízení pro napínání a detekci napnutí řetězu v řetězové převodovce ve zdvojené nápravě mobilního stroje

 

prof. Ing. Ulrich, CSc.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

Ing. Milan Marušiak

 

8. Zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty do příkmenného pásu trvalých porostů

 

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.

 

9. Aglomerovaný materiál na bázi dřeva s obsahem polymerních částic

 

prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc.

doc. Dr. Ing. Pavel Král

Ing. Petr Klímek, Ph.D.

 

10. Čokoláda se zvýšeným obsahem přírodních lignanů

 

Ing. Jana Kulichová

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.

 

11.Systém pro regulaci výkonu kotle na tuhá paliva a zároveň výstupní teploty teplosměnného média a kotel na tuhá paliva s tímto systémem regulace

 

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.

 

 

Důležité odkazy