Monitoring životního prostředí

19. 10. 2018 -

Na toto téma proběhla v termínu 12.–13. 9. 2018 v prostorách Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici odborná konference.

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Metody a poznatky o monitoringu všech složek přírodního prostředí. Dopady změn přírodního prostředí na krajinu, hospodářství a společnost.

Konference byla spolupořádána v rámci řešení projektu NAZV QJ1510098 Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům".

 

V programu zazněly zajímavé přednášky na téma:

  • Monitoring změn přírodního prostředí
  • Přírodní a socio-ekonomické aspekty změn přírodního prostředí
  • Dopady změn přírodního prostředí
  • Kořenový systém rostlin pro 21. století

Důležité odkazy