Konference Passau

1. 10. 2018 -

2. jihočesko-dolnobavorský transferový kongres, který se konal na půdě Ekonomické fakulty Pasovské univerzity.

Transferový kongres se koná v rámci projektu INTERREG "Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska", který je financován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS 2014-2020 (INTERREG V).

 
PŘEDNÁŠKY A POPISY PANELŮ
 

Panel I: Jihočeská univerzita se představuje

Vedoucí panelu: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Přednášky

› Moderní reprodukční technologie a rodina doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Zdravotně sociální fakulta

› Bioekonomie – energii i plasty si lze vypěstovat Ing. Nikola Sagapová, Ekonomická fakulta

› Představení Katedry zemědělské techniky Mgr. Roman Bumbálek, Zemědělská fakulta

› Mezioborová a meziuniverzitní spolupráce: neumožnění nebo výhoda pro komercializace? Martina Jakl Ph.D. a lic. oec. HSG ČVUT Praha

› Příklady inovací v akvakultuře a ODV Ing. Ján Regenda, Ph.D. Příklady inovací v akvakultuře a ODV

 

Panel II: Digitalizace v obchodování

Vedoucí panelu: Dr. Stefan Mang, Vedoucí Centra pro výzkum trhu Pasovské univerzity

Přednášky

› Technologie a řešení pro místní obchod – transfer technologií v projektu DIGIONAL Prof. Dr. Dirk Totzek, Pasovská univerzita

› Multikanálové strategie v ETERNA Dr. Stefanie Rankl, ETERNA Mode GmbH, Pasov

› Prognóza poptávky založená na sběru dat v místním obchodu s nápoji Christian Kluge, Technická vysoká škola Deggendorf, Technologický campus Grafenau

 

Panel III: Znalostní zpracování obrazu a tomografie

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Tomas Sauer, Katedra matematiky se zaměřením na digitální zpracování obrazu na Pasovské univerzitě

Přednášky

› Znalostní zpracování obrazu – co to je a k čemu mi je? Prof. Dr. Tomas Sauer, Pasovská univerzita

› Moderní tomografické metody pro charakterizaci materiálů Ing. Ivana Kumpová Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Telč

› Průmyslové využití rentgenové počítačové tomografie Dr. Steven Oeckl Fraunhoferův ústav pro integrovaná spojení IIS, Vývojové centrum Rentgenové techniky     EZRT, Fürth

 

Panel IV: Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely

Vedoucí panelu: Dr. Stefan Mang, Vedoucí Centra pro výzkum trhu Pasovské univerzity

Přednášky

› DIGIVATION - Inovace ve službách prostřednictvím digitalizace Prof. Dr. Jan-Hendrik Schumann, Pasovská univerzita

› Faktory úspěchu a potenciál Industrial Services Prof. Dr. Christian Stadlmann, Vysoká škola Horního Rakouska

› Inovace služeb v oboru mobility Dr. Stefan Mang, Pasovská univerzita

 

Panel V: Aktuální otázky bezpečnosti dat v podnikání

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Meinhard Schröder, Katedra veřejného práva, evropského práva a práva v IT na Pasovské univerzitě 

Přednášky

› Bezpečnost a GDPR: management bezpečnosti v rámci souladu se zákony a předpisy Dr. Korbinian Hartl, Noerr LLP, Mnichov

› Ochrana podnikového a obchodního tajemství v Průmyslu 4.0 Kai Hofmann, Pasovská univerzita

› Časté mýty a omyly o aplikaci GDPR v českém podnikání Mgr. Tereza Šamanová Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha

 

Panel VI: Aditivní výroba

Vedoucí panelu: Dr. Erich Fuchs, Vedoucí Institutu pro softwarové systémy v technických aplikacích informatiky Pasovské univerzity 

Přednášky

› Kompenzace deformace v aditivní výrobě Dr. Alexander Zimmermann, Pasovská univerzita

› Vlastnosti vytisknutých 3D kovových konstrukčních dílů Pavel Šuchmann, COMTES FHT s.r.o., Dobřany

› Výzvy FLM s biodegradabilními kompozitními materiály Dr. Andreas Haider, Kompetenzzentrum Holz GmbH, Linec

 

Panel VII: Cloud Computing mezi IT bezpečností, výkonností, hospodárností a udržitelností

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Hermann de Meer, Katedra informatiky se zaměřením na výpočetní sítě a výpočetní komunikaci na Univerzitě Pasov

Přednášky

› Právní požadavky na ochranu a zabezbečení dat v cloud computingu Dr. Johanna Hofmann, CMS Hasche Sigle mbB, Mnichov

› Cloud infrastruktura – efektivní a ekologická Ing. Bedřich Kopřiva, CSc., TTC TELEPORT s.r.o., Praha

› Bezpečnost v cloudu: příležitosti a výzvy Dr. Andreas Mauthe, Lancaster University

 

Panel VIII: Budoucnost práce

Vedoucí panelu: Daniela Hausteiner, Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska

Přednášky

› Digitalizace: Koncepce práce a kvalifikací Prof. Dr. Olaf Struck, Bamberská univerzita

› Intenzivní používání smartphonů a jeho dopad na zážitek práce Dr. Martina Hartner-Tiefenthaler, Technická univerzita Vídeň

› Ohrožují ICT, digitalizace, robotizace a průmysl 4.0 pracovněprávní ochranu zaměstnanců? JUDr. Vít Samek Českomoravská konferedace odborových svazů

Důležité odkazy