Tairon - reaktivní mořidlo na dřevo

18. 9. 2018 -

Tato technologie vznikla na půdě Ústavu nauky o dřevě LDF a začíná poutat pozornost médií.

Nově vzniklé reaktivní mořidlo je vodným (koloidním) roztokem nanočástic oxidů železa. Velkou předností této technologie je dosažení široké škály barevných odstínů pomocí různých koncentrací roztoku. Další předností mořidla je jeho nízká toxicita pro živé organizmy a šetrnost k životnímu prostředí. Také výroba je velice rychlá a jednoduchá bez nutnosti vysokých energetických vstupů. Technologie získala patentovou ochranu v roce 2016. Během následujícího roku byla již podepsána smlouva o obchodní spolupráci s komerčním partnerem (LDF, 2018). 
 
Jedním z hlavních autorů je Ing. Petr Pařil, Ph.D. Více o projektu si můžete přečíst v časopisu Vesmír 2018/6 a Dřevařském magazínu 9/2018. 
 
 

Důležité odkazy