Workshop v Tel Avivu

17. 7. 2018 -

V termínu 19. ̶ 20. června jsme se zúčastnili dvoudenního workshopu University technology transfer v Tel Avivu v Izraeli.

Tento workshop detailně rozebíral jednotlivé aspekty transferu technologií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (Izraeli) a je pořádán společností Yissum. Školení se konalo na maďarské ambasádě v rámci Višegrádské skupiny a počínající mezinárodní spolupráce České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska v Izraeli. Akce se zúčastnili zástupci z různých univerzit zemí V4, kteří se věnují dané problematice. Z České republiky se kromě nás účastnili i zástupci Jihočeské univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a VŠB-TUO. Seminářem provázeli přední odborníci ze zmíněného centra Yissum, které se řadí svými úspěchy k jednomu z nejvýznamnějších center pro transfer technologií na světě. Přednášejícími byli Tamir Huberman (CIO), Bob Trachtenberg (General Councel) a Tamar Gallily (Patent Attorney).

Přednášky byly rozděleny do devíti modulů:

  1. The Israeli Ecosystem
  2. Yissum Technology Transfer
  3. Managing Intellectual Property
  4. Legal Aspects: Agreements
  5. Managning IP Platform (TTM)
  6. Marketing & Commercializing Early-Stage Research
  7. Social Media Marketing
  8. Digital Information Management
  9. Case Studies

Yissum je společnost určená pro transfer technologií, která byla založena Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě v roce 1964. Byla třetí společností na světě zřízenou ke komercializaci vynálezů a inovací, které vzniknou na univerzitě. Mezi její spin-off společnosti patří např. Orcam, Mobileye, Collplant a Briefcam. Spolupracují s významnými společnostmi jako jsou Novartis, Johnson & Johnson, Google, Merk, Intel a mnoho dalšími.

 

 

Důležité odkazy